Stanoviska

Na portálu Britské národní zdravotní služby je k dispozici článek, který se věnuje vegetariánství a veganství. Nyní Vám přinášíme překlad jednoho z nich - k veganství. Jak dobře poskládat jídelníček, na co si dát pozor. Určitě stojí za přečtení. Veganský jídelníček Veganský jídelníček se skládá...
Na stránkách 35 - 38 přiloženého dokumentu se můžeme dočíst o tom, na co si dát pozor při výživě vege dětí. Co se týká zde zmiňované nutriční intervence, nechť si udělá názor každý sám. 
Stanovisko Ing. Vladimíra Bureše - člena výboru Asociace společného stravování   Musí se dítě v MŠ účastnit školního stravování? Má MŠ povinnost zajistit dítěti dietní stravování?  Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, §4:Je velmi rozšířený názor, že dítě v MŠ se musí...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dlouho očekávaný materiál - Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši. Jedná se o materiál, který dává školním jídelnám doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách. 
Na portálu Ombudsmana ČR se můžeme dočíst vyjádření ombudsmana k tomu, jak by školky a školy měly vstřícně přistupovat k dětem či studentům, kteří ze zdravotních či světonázorových vyžadují jinou než „školní“ stravu, ohřát si ve školní jídelně obědy přinesené z domova. Na ombudsmana...
Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR vydal tzv. Rádce školní jídelny 2, který navazuje na Rádce školní jídelny 1 (= Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši). Jsou zde uvedeny praktické návody, jak počítat spotřební koš, "aby vyšel v souladu s platnou metodikou". Z pohledu...
Toto "průlomové" stanovisko Americké dietetické asociace (nedávno se instituce přejmenovala na Akademii výživy a dietetiky) jednoznačně ve svých materiálech z roku 2003 a 2009 deklaruje, že "správně rozvržená vegetariánská i veganská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v...
Na zpravodajském portálu idnes.cz byl dnes publikován článek "Adolescenti nevědí, jak a co jíst. Základem je zdravé jídlo z domova.", který obsahuje nepřesné informace týkající se veganství u dospívajících.   Česká veganská společnost považuje za přehnaně zobecňující tvrzení,...
Když se rodiče dokáží dohodnout s provozovatelem školky, mohou být všichni spokojení. Dítěti lze podávat přinesené jídlo. Vše by mělo být ošetřeno písemnou dohodou. 
Toto stanovisko Společnosti pro výživu z února 2004 není tak jednoduché získat, neb není k dispozici na oficiálním webu Společnosti. Celé znění najdete na portálu České společnosti pro výživu a vegetariánství:  Stanovisko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené...
1 | 2 >>