Rádce školní jídelny 2

Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR vydal tzv. Rádce školní jídelny 2, který navazuje na Rádce školní jídelny 1 (= Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši). Jsou zde uvedeny praktické návody, jak počítat spotřební koš, "aby vyšel v souladu s platnou metodikou". Z pohledu vegetariánství je zajímavý odst. 5 na str. 15 dole: "Laktoovovegetariánskou výživu lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, nebo u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze podávání jídel na výběr. Průměrnou spotřebu lze doplnit drůbežím a rybím masem."