Stanovisko hlavního hygienika ČR k individuálnímu stravování dítěte v MŠ (2007)

Když se rodiče dokáží dohodnout s provozovatelem školky, mohou být všichni spokojení. Dítěti lze podávat přinesené jídlo. Vše by mělo být ošetřeno písemnou dohodou.