Vyjádření společnosti Mlýny J. Voženílek, spol. s r. o. ke složení mouky (2016/07)

Vyjádření ke složení mouk - chlebových a celozrnných najdete zde v příloze, kterou jsme dostali od vedení společnosti.