Vyjádření společnosti PENAM ke složení a úpravě výrobku Žitná mouka tmavá chlebová (2016/07)

Tato mouka se vyrábí z potravinářského žita. Žito je před vlastním mletím dokonale vyčištěno, zbaveno příměsí, nečistot a pročištěno ještě optickým třídičem. Poté následuje oddělení klíčku a nakropení pitnou vodou. Voda se přidává z technologických důvodů, protože umožňuje lepší a efektivnější vymílání mouky ze zrna. V konečném produktu se ovšem prakticky neobjeví, neboť se v procesu mletí odpaří.

Po vlastním mletí se mouka uskladňuje v zásobnících, odkud se dopravuje na balení, pytlování či volnou nakládku cisteren pro pekárny. Veškeré mouky prochází kontrolou prosévacími stroji s vestavěnými magnety. Po zabalení je u každého sáčku kontrolována hmotnost a prochází přes detektor kovů. Poté je uložen na paletu a expedován. Samozřejmé jsou i laboratorní kontroly v průběhu celého procesu výroby.

Na sáčcích je stále ještě deklarována ve složení i voda, nicméně postupně přecházíme na sáčky, kde již uvedena není, jedná se pouze o technologickou vodu. 

Toto je hladká mouka a tudíž je v ní v zásadě jen jádro. Nicméně, i když se vyrábí mouka celozrnná, tak se klíček odděluje ještě před mletím (na rozdíl od pšenice, kdy do mlýna vždy vstupuje celé zrno, včetně klíčku, který se odděluje až při mletí).

Do mouky se nepřidávají žádná aditiva s výjimkou amylázy (případně sladové moučky), což je přírodní enzym, který se přirozeně vyskytuje v obilovinách. Jen je ho někdy (z různých důvodů – počasí při růstu, dozrávání a sklizni, aj.) v zrnu, a potažmo v mouce, příliš málo a ovlivnilo by to negativně kynutí těsta v pekárnách. Nicméně přidávají se jen gramy na tunu.

Miroslav Beránek - specialista mlýnské divize